mlm (2)

Sama reč marketing predstavlja distribuciju ili put nekog proizvoda ili usluge od proizvođača do krajnjeg potrošača, a Muli Level podrazumijeva da se ova distribucija obavlja u više nivoa.
Najjednostavnije rečeno Mrežni Marketing predstavlja jedan od mnogobrojnih načina prodaje proizvoda i usluga.
Da bi ste shvatili razliku između klasičnog marketinga i MLM-a pogledajte ove dvije slike:

1

Kod klasičnog marketinga, proizvod se distribuira putem veleprodajnih firmi, maloprodajnih trgovina do krajnjeg kupca, pri tome navedene firme na cijenu samog proizvoda moraju dodati troškove radne snage, zakup poslovnog prostora, administraciju, transport, reklame, itd.

Kontak sa krajnjim kupcima se ostvaruje samo na maloprodajnom nivou kao što se vidi sa slike 1.

U Mrežnom Marketingu veleprodajne firme i maloprodajne trgovine zamjenjuju samostalni saradnici-kupci MLM kompanije koji vrše prodaju proizvoda krajnjim kupcima na svim nivoima strukture (otuda i potiče naziv Multi Level Marketing), slika 2.

slika2

Mrežna distribucija


Svaki saradnik-kupac je direktno povezan sa svojim direktnim instruktorom koji ga je uveo u posao.

Promocija proizvoda, reklama, predstavljanje i prodaja se obavljaju na svim mjestima u mreži (otuda i naziv Mrežni Marketing).

Saradnici-kupci kupuju proizvode svoje MLM kompanije za svoje potrebe, ali, također, uključuju u posao i sve nove, zainteresovane saradnike-kupce koji žele da dalje proporučuju proizvode njihove MLM kompanije.

Saradnik-kupac (distributer):
Osoba koja kupuje proizvode MLM kompanije zbog njihovog vrhunskog kvaliteta i koristi ih u svakodnevnom životu, ali također gradi i svoju mrežu saradnika i kupaca, to jest preporučuje drugim ljudima da kupuju određene proizvode, odnosno, gradi svoj privatni MLM biznis.

Ova osoba je iskoristila mogućnost pokretanja privatnog biznisa, koju nudi svaka MLM kompanija;

Kupac:
Osoba koja kupuje proizvode određene MLM kompanije i koristi ih u svakodnevnom životu (vitamini, gelovi, kreme, filteri za vodu, usisivači, posuđe, itd.), ali ta osoba ne preporučuje drugim ljudima te iste proizvode, odnosno, ne gradi svoj privatni biznis u okviru određene MLM kompanije.

Ova osoba je samo kupac i ništa više;

Koliki profit je uopšte na raspolaganju za podjelu u kompaniji koja posluje na uobičajeni način?

Veliki dio profita će otići na promocije, plate, poslovni prostor, održavanje nivoa zaliha, administraciju i na stotinu drugih stvari. U marketing novog proizvoda se samo za oglašavanje i promociju mogu utrošiti milioni eura.

31

Nasuprot tome, troškovi MLM kompanije za te aktivnosti iznositi će samo mali dio njenih troškova. Nema nikakvog oglašavanja, a kako nema prodavaca u redovnom radnom odnosu, to nema ni troškova za njihove plate, a i troškovi administracije su znatno manji.

Ove uštede, kojima, naravno, treba dodati profit kompanije od prodaje proizvoda distributerima, omogućavaju formiranje fonda iz čijih se sredstava samostalnim distributerima mogu isplaćivati posebne stimulacije, zavisno od ostvarene prodaje u mreži koju je svaki od njih formirao.

Na taj način se svakom distributeru isplaćuju sredstva koja su u direktnom proporcionalnom odnosu sa njegovim ili njenim učinkom.

To je jedan od razloga zašto MLM kompanije imaju vrhunske proizvode, jer novac koji bi inače potrošile na marketing i reklamu, one investiraju u usavršavanje svojih proizvoda.

Distribucija roba i usluga sistemom Multi Level Marketniga postaje sve prisutnija svuda u svijetu.

To je najproduktivniji način plasmana roba i usluga. Često ga nazivamo i biznisom 21. vijeka. Uspješno funkcioniše više od 60 godina. Pojavio se kao konkurencija klasičnom načinu prodaje, na način da se maximalno zaobiđu posrednici između proizvođača i potrošača. Klasični marketing podrazumijeva ugrađivanje raznih posredničkih usluga u cijenu proizvoda, što ne odgovara ni krajnjem kupcu, ni proizvođaču.

MLM je jedan novi pristup zakonima slobodnog tržišta, drugačiji način distribuiranja proizvoda.

Proizvođač se ovim načinom približava potrošaču, pa tako i cijena proizvoda postaje povoljnija. MLM firma izbjegava visoke troškove u mnogim dijelovima koji su nezaobilazni u klasičnom poslovanju, a ugrađuju se u cijenu proizvoda koju plaća kupac, tu se prave velike uštede.

U Mrežnom Marketingu sav posao obavlja registrovani saradnik / kupac / distributer proizvoda: prodaju, transport i reklamiranje, zato proizvodi i mogu biti jeftiniji u odnosu na kvalitet koji nude.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss