PRELOM I PRIPREMA ZA ŠTAMPU

 

Prekucavanje teksta, korektura, lektura,

Profesionalni prelom teksta, knjiga, romana, zbirki pesama, poezije.

Dizajn korica knjiga

Postupak grafičke pripreme teksta za štampu

Nakon što dostavite tekst koji treba da se dizajnira u buduću knjigu, od nas ćete dobiti besplatan primer preloma prvih nekoliko stranica. Konačna cena i iznos zavisi od broja stranica. Kakve su korice, da li je samo tekst ili ima i fotografija.
Sva pomoć oko procedure izdavanja. Kako do CIP i ISBN broja. Ko će vam biti štampar i na koji način ćete proći bolje i jeftinije. Kako da sve to završite sami a ne neko da na vašem neznanju zaradi na vama. Govorim iz svog iskustva i drugih na kojima kada ste nov u svemu ovome neko zaradi lako novac jer niste upučeni šta i kako do realizacije.

Formatiranje i dizajn korice knjige su najvažniji koraci u postupku objavljivanja knjige. Često knjiga svoj put do čitalaca pronađe ne samo zahvaljujući kvalitetnom sadržaju, već i nesvakidašnjem dizajnu njenog omota.

Ono što potencijalni čitalac Vaše knjige odmah vidi je korica. To je verovatno prva i poslednja šansa da neko uzme Vašu knjigu u ruku i da je pročita a možda i kupi. Zato je vrlo važno da dizajn korice bude upečatljiv, da je naslov čitljiv i da je čitaocu odmah jasno koji je žanr knjige.

Uticaj fonta na dizajn

Autori knjiga ne bi trebalo da sami dizajniraju i korice zbog bliske povezanosti koju imaju sa delom, što bi moglo odbiti budućeg čitaoca. Tu je i gomila tehničkih problema sa softverima, štamparijama, estetikom. Neki standardi kao: unutrašnji raspored knjige tj. vrsta fonta, početak novih poglavlja, mesto gde će se nalaziti biografija autora, odabir papira i boja za unutrašnje stranice itd.

PRELOM KNJIGE I PRIPREMA​ ZA ŠTAMPU

Kada imate urađen dizajn korica i spreman tekst sledeći korak je prelom knjige. Prelom knjige se odnosi na slaganje teksta, zajedno sa slikama i ostalim grafičkim elementima u definisane okvire formata za štampu. Najčešće je da je prelom jednostavan, ali u zavisnosti od namene knjige može biti i kreativan

CIP BROJ

Narodna biblioteka Srbije je ovlašćena da izrađuje kataloški zapis u publikaciji – CIP (Cataloguing in Publication). Za izdavače iz Vojvodine kataloški zapis u publikaciji izrađuje Biblioteka Matice Srpske u Novom Sadu. Zapis koji dobiju publikacije (monografske, serijske, članci i neknjižna građa) u štampanoj i elektronskoj formi, predstavlja sažetu i u međunarodnim razmerama unificiranu informaciju o bibliografskim i sadržinskim karakteristikama publikacije.
ISBN BROJ

isbn brojISBN (International Standard Book Number – Međunarodni standardni broj knjige) je jedinstveni identifikator knjiga i drugih omeđenih publlikacija bez obzira na medij na kome su objavljene.

ISBN broj predstavlja matičnu oznaku svake monografske publikacije i sastoji se od trinaest cifara kojima prethodi slovna oznaka ISBN. Ovaj broj se odnosi i na elektronske publikacije.

 

Sve informacije preko emaila miroslavzuha@gmail.com
Društvenih mreža, stranice miroslavzuha.com
i naravno broja telefona, vibera. 063/8529767

Prijavite se na našu email listu !

* indicates required
Mrezni Marketing kao Biznis

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss