kAKO SE GREJAO CAR KONSTANTIN

Jednog dana u četvrtom veku na rezidenciji Medijana kod Niša

Preko stubova su napravili pod sa mozaikom. I tako je nastalo podno i zidno grejanje na našim prostorima.

kada zračenje sačinjava više od 50% udjela topline izmijenjene između poda i ostatka prostora.

Moderni sistemi podnog grijanja koriste principe elektro-otporničkih elemenata (električni sistemi) ili struju toplog fluida u cijevima (hidronički sistemi)

Električni sustavi se koriste samo za grijanje, a kod ugradnje se upotrebljavaju nehrđajući, fleksibilni grijači elementi uključujući kabele, unaprijed sastavljanje matrice grijaćih kabela i brončane mreže

Toplinska ugodnost i kvaliteta toplinska ugodnost je, "ono stanje uma koje izražava zadovoljstvo spram uvetima toplinskog okruženja, a ocenjeno je subjektivnom procenom"

Prijavite se na našu email listu !

* indicates required
Mrezni Marketing kao Biznis

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss